OVER SHARING CITY EN HET SHARING CITY PLATFORM

Deeleconomie wordt vaak gezien als doorbraakinnovatie. Het heeft ons hele systeem en de logica waarop onze consumptiemaatschappij gebouwd is, helemaal omver geschopt. Sommige ontwikkelingen binnen de deeleconomie bieden enorme kansen om onze samenleving herin te richten en zo economisch veerkrachtig, sociaal en duurzaam te zijn. Andere ontwikkelingen brengen dan weer uitdagingen met zich mee. Feit is dat innovatie zich vandaag anders manifesteert. Nu worden nieuwe ideeën meteen in de praktijk gebracht, dan pas onderzoek gedaan, daarna regels voor gemaakt. Dat kan best spannend zijn. 

Tegelijk is het ontzettend belangrijk om deze nieuwe ontwikkelingen niet de kop in te drukken, maar een manier te vinden waarop efficiënt kan worden geëxperimenteerd en geëvalueerd. Er zitten immers enorme kansen voor onze samenleving en het geluk en welzijn van burgers hangt ermee samen. Door kennis en opgedane ervaringen met elkaar te delen, geloven wij dat we sneller en wendbaarder kunnen inspelen op wat de toekomst ons brengt. Daarom het Sharing City Platform. 

 

WAT IS NU PRECIES EEN SHARING CITY?

 Een 'Sharing City' is een stad bekeken door de 'bril van de deeleconomie.' Een bril die uitzicht geeft op een grote hoeveelheid nog onbenutte capaciteit.

Het benutten van deze capaciteit maakt de stad duurzaam, rijk aan sociaal kapitaal en economisch veerkrachtig: de deeleconomie is een aanjager van de duurzame stad. Onder meer de Europese Unie, het World Economic Forum, het OECD besteden aandacht aan de mogelijkheden die de deeleconomie biedt voor steden; en Pieter van de Glind en Harmen van Sprang, co-founders van shareNL en auteurs van het deeleconomie businessboek 'Share', worden met regelmaat in het buitenland als spreker gevraagd om het Sharing City verhaal verder te vertellen.

Door de hoge dichtheid aan mensen zijn de transactiekosten in steden laag. Het kost weinig om mensen, diensten, spullen en nieuws elkaar te laten vinden en zo efficiënter te gebruiken. De deeleconomie volgt hier een nieuwe, door technologie mogelijk gemaakte infrastructuur aan toe. Een infrastructuur die het uitwisselen van producten en diensten makkelijker maakt dan ooit. Hierdoor wordt bestaande capaciteit beter benut en de impact op het milieu verminderd. Er hoeft immers minder geproduceerd en weggegooid te worden.

Daarnaast is de deeleconomie een ware motor voor sociale cohesie. De online deelplatformen zorgen namelijk voor offline contact. Iedere gedeelde boor, autorit, maaltijd en dergelijke brengt mensen lokaal met elkaar in contact. De deeleconomie zorgt voor meer economische bedrijvigheid op lokaal niveau. Het aantal lokale transacties, met en zonder tussenkomst van geld, stijgt enorm.

De deeleconomie biedt aldus grote kansen. Echter, het is ook gebleken dat de grootste deelplatformen tegen behoorlijke wettelijke en juridische barrieres aanlopen. De ontwikkelingen rondom Airbnb in Amsterdam zijn hier een voorbeeld van. Aangepast beleid en nieuwe oplossingen zijn niet alleen nodig voor Airbnb maar voor de hele deeleconomie.

 

doe je al iets met deeleconomie in jouw stad of zou je graag meer willen doen? 

Startups, initiatieven en individuen kunnen met hun deeleconomie-projecten ambassadeur worden van hun Sharing City. Wil je mee een trekker zijn in jouw stad of wijk? Klik hier voor meer informatie over ambassadeursschap. 

Startups, initiatieven en individuen kunnen met hun deeleconomie-projecten ambassadeur worden van hun Sharing City. Wil je mee een trekker zijn in jouw stad of wijk? Klik hier voor meer informatie over ambassadeursschap. 

Wil jij als gemeente dat jouw stad een echte Sharing City wordt? Lees hier meer over hoe je jouw stad aan kunt melden.

Wil jij als gemeente dat jouw stad een echte Sharing City wordt? Lees hier meer over hoe je jouw stad aan kunt melden.

Word Sharing City Partner: ga met shareNL de diepte in en kijk waar jij als bedrijf of organisatie kunt innoveren door de deeleconomie(principes) in te zetten en zo veerkrachtig en toekomstbestendig te zijn.

Word Sharing City Partner: ga met shareNL de diepte in en kijk waar jij als bedrijf of organisatie kunt innoveren door de deeleconomie(principes) in te zetten en zo veerkrachtig en toekomstbestendig te zijn.